ПИСМЕН ПРЕВОД

Официален превод – това е превод, носещ подписа на оторизиран преводач.

Легализиран превод – това е официален превод, който е и със заверка от сектор “Легализации и заверки” на Консулски отдел на МВнР на Република България.

Оторизиран преводач – това е лице с много добри езикови умения и съответно образование и/или притежаващо необходимите сертификати, което е подписало декларация пред нотариус, че е запознато с наказателната отговорност, която носи за верността на всеки направен от него превод. Личните данни и подписът на преводача са регистрирани в сектор “Заверки и легализации” към МВнР, като преводачът е вписан към списъка на една или повече фирми, подписали договор с МвНР за извършване на официални преводи.

УСТЕН ПРЕВОД

Симултанният превод се извършва в момента на говоренето. Той изисква съответната техника – кабини, микрофони, слушалки. Голямото натоварване и отговорността, породена от непрекия контакт между говорещия и преводача, налагат този превод да се извършва от екип от двама преводачи. Цената се определя на ден, за екипа.

Консекутивният превод е с изчакване. Ако се говори 5 минути, трябва да се предвидят и 5 минути за превод. Не изисква специална техника. Цената се определя на час, за един или двама преводачи, в зависимост от естеството на превода.

Придружаванетоне е същински превод, а по-скоро асистиране при осъществяване на контакти, при пазаруване, пътуване, настаняване на чужденци или други ситуации, налагащи познаване на обстановката и езика. Цената се определя на час, за един преводач.

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ

Легализация на документи от и за чужбина.

За да бъдат легализирани документите, трябва да носят съответните заверки и печати на български или чуждестранен орган, съгласно изискванията на Консулски отдел на МВнР. За повече информация :http://www.mfa.bg/bg/pages/view/75

Консулска заверка в чуждестранно посолство

Тази заверка е необходима в два основни случая. В единия случай се налага ако вашият, вече преведен и легализиран документ, се нуждае от допълнителна заверка в чуждестранно посолството по изискване на чуждата страна. Целта е допълнително да се удостовери истинността на документа. Що се отнася до втория случай, при него се налага консулско заверяване ако искате да преведете и легализирате в България ксерокопие на придобит в чужбина документ.

Списък с институциите, в които заверяваме български документи:

 • Свети синод;
 • Света митрополия;
 • Министерство на финансите;
 • Министерство на правосъдието;
 • Министерство на отбраната;
 • Министерство на образованието и науката (за тази заверка е необходимо клиентът да упълномощи наш представител с пълномощно, заверено от нотариус), като задължително се представят и оригиналните документи;
 • Министерство на културата (задължително се представят и оригиналните документи);
 • Министерство на здравеопазването;
 • Дирекция по вероизповеданията към МС;
 • Консулски отдел на МВнР;
 • БНБ;
 • Министерство на земеделието;
 • Национална агенция по вписванията;
 • Национална агенция по приходите;
 • Посолства: Всички посолства имат различни изисквания към таксите и вида на валутата, както и различно време за заверка на документите.

 

BGtop
© 2012 veritasd.com Suffusion theme by Sayontan Sinha