Писмени и устни преводи

Агенция за преводи “Веритас-Д” предлага професионални и специализирани езикови преводи на повече от 20 езика на различна по вид документация – фирмена (счетоводни и банкови документи, официална кореспонденция, бизнес оферти и т.н.), официални и лични документи (дипломи, свидетелства за съдимост, свидетелства за сключен граждански брак, актове за раждане и др.), както и превод на всички видове художествена и специализирана (техническа, юридическа, медицинска) литература.

Преводи при делови срещи, както и симултанен превод за конференции, семинари, симпозиуми и др. Преводи на Интернет страници, аудио и видео материали и др. При поискване можем да изпратим готовия материал до Вашия офис, с което ще Ви спестим време.

Легализация на документи от и за чужбина:
Агенция ВЕРИТАС-Д посредничи  при   легализирането  на  преведените  документи,  както  и  на документите които  са  без  превод,  но се нуждаят от легализация за страната за която са предназначени.

Заверки на документи в посолства и консулски представителства:
От името на своите клиенти ние документи в посолства и представителства в Република България.

Нотариални заверки:
Извършваме нотариални заверки на всички видове документи.

Графичен дизайн и предпечатни услуги

За редовни клиенти ние предлагаме абонаментно обслужване с отстъпки и други предимства.

BGtop
© 2012 veritasd.com Suffusion theme by Sayontan Sinha