Легализирането  на  преводите  на  документи  и  други  книжа  се  извършва  в страната от Министерството на външните  работи,  а  в  чужбина – от  дипломатическите  и  консулските представителства на Република България. Ние посредничим при легализирането на вече преведените документи, както при заверката на документи, които са без превод, но се нуждаят от легализация за страната, за която са предназначени.

Легализацията се извършва чрез удостоверяване на превода с заверка от Дирекция “Консулски отношения” към Министерство  на  външните  работи, както и с поставяне върху самия документ или в приложение към него  на специално  удостоверение  (Аpostille).  По  своята  същност  заверката  с  “апостил” представлява легализиране  на документа  от  компетентния  орган  в  държавата,  където  той  е  издаден. Заверката с „апостил”  гарантира  валидността  и  признаването  на   българските   официални  документи  в  чужбина. По-подробна  информация  за издаващите “апостил” органи в България, както и на всички други държави можете да получите на интернет адрес www.hcch.net.

За  повече  информация  относно  легализацията  на  документите  от  и  за  чужбина, моля посетете нашата страница  Полезна информация  или  интернет   страницата  на  Министерството  на  външните  работи  на
Република  България.

Освен  легализация  на документи  в  Министерство  на  външните  работи, агенция  ВЕРИТАС-Д  извършва  и  заверки  на  документи  от български  и  чужди  учреждения  във  всички държавни министерства и институции.

BGtop
© 2012 veritasd.com Suffusion theme by Sayontan Sinha