Допълнителни компютърни услуги

 • Компютърен набор и печат
 • Запис върху електронен носител:
 • върху носител на клиента
 • върху носител на фирмата (CD)
 • Сканиране и оптично разпознаване на текст
 • Разпечатване от електронен носител (CD или дискета)
 • Компютърна обработка и преобразуване на файлови формати (от PDF в DOC):
 • Комплексно форматиране на текст – текстообработка (цвят, различни шрифтове, подравняване, графики, изображения, таблични данни, формати А4, Letter 8, B5, A3, с влошено качество или ниска резолюция
 • Дизайн на визитки, флаери, листовки, плакати и др.
 • Изработка на фирмено лого
 • Обработка на снимки
 • Предпечатна подготовка
BGtop
© 2012 veritasd.com Suffusion theme by Sayontan Sinha