ЦЕНИ ЗА УСТНИ ПРЕВОДИ

Цените за консекутивни устни преводи се формират на час, в зависимост от естеството на превода и езика.

Цената за ПЪРВА ГРУПА езици – 50* лева на час.
Цената за ВТОРА ГРУПА езици – 60* лева на час.

За ТРЕТА и ЧЕТВЪРТА ГРУПА езици цените са по договаряне

* Цените са базови.

При организиране на устен превод за същия ден цената се увеличава между 20% и 50%.

Симултанен превод

Превод от кабина, в момента на говоренето. Извършва се от екип от двама преводачи.

Консекутивен превод

Превод с изчакване по време на преговори и семинари. Извършва се от екип от двама преводачи или от един преводач, в зависимост от вида на преводите. Придружаване и асистиране при пътуване, бизнес срещи, изповядване на сделки пред нотариус или други ситуации, които налагат познаване на обстановката и езика.

ВАЖНО:

Поради естеството на услугата е важно да направите Вашето запитване и съответно да потвърдите ангажимента поне една седмица предварително, като предоставите при възможност, максимално количество предварителна информация относно терминологията и условията при които ще се провежда съответното мероприятие.
Времето, в което преводачът е ангажиран, се включва в цената, независимо дали има същински превод или не.Възможно е увеличение на цената, в случай че преводът е високо специализиран (правна, икономическа, медицинска, и т. н. тематика), или намаляване на цената, в случай че преводът не е през цялото време (пътуване, кафе-паузи и т. н., за който случай се прилага т.нар. заплащане за ангажираност или престой, който е наполовина от цената за реалния превод). В този случай, цената се договаря по взаимно споразумение или се фиксира средна дневна цена.

 

BGtop
© 2012 veritasd.com Suffusion theme by Sayontan Sinha