Допълнителни технически услуги

Компютърен набор и печат:
обикновена услуга до 8 стр./ден – български прав текст 1,20 лв./стр.
експресна услуга за д 10 стр./ден – български прав текст 1,60 лв./стр.
обикновена услуга до 5стр./ден – чужд език – първа езикова група 4,00 лв./стр.
експресна услуга за над 8 стр./ден – чужд език – първа езикова група 5,00 лв./стр
копие – допълнителна разпечатка 0,20 лв./стр
Допълнително оформление на материала – 0,60 лв./стр.

 

Запис върху електронен носител:
върху носител на клиента 0,40 лв./копие
върху носител на фирмата (CD) 0,60 лв./копие

 

Сканиране и оптично разпознаване на текст:
черно-бяло при ниска и средна резолюция до 200 dpi 1,00 лв./стр.
цветно при ниска и средна резолюция до 200 dpi 1,50 лв.стр.
черно-бяло при висока резолюция над 300 dpi 1,50 лв./стр.
цветно при висока резолюция над 300 dpi 2,00 лв./стр.
при обем над 10 стр. – по договаряне

 

Разпечатване от електронен носител (CD или дискета):
черно-бял 0,40 лв./стр.

 

Компютърна обработка и преобразуване на файлови формати (от PDF в DOC):
100% прав текст на един език 0,20 лв./стр.
100% прав текст на два езика 0,60 лв./стр.
50% прав текст и таблични данни на един език 1,00 лв./стр.
50% прав текст и таблични данни на два езика 1,40 лв./стр.
Текст, изображение, таблични данни на един език 1,80 лв./стр.
Текст, изображение, таблични данни на два езика 2,20 лв./стр.
Комплексно форматиран текст – текстообработка (цвят, различни шрифтове, подравняване, графики, изображения, таблични данни, формати А4, Letter 8, B5, A3, с влошено качество или ниска резолюция 2,60 лв./стр.
BGtop
© 2012 veritasd.com Suffusion theme by Sayontan Sinha