На нашият сайт сме публикували базовите цени, по които работим, но тъй като всеки превод си има своята специфика, която не може да  бъде обхваната в една таблица, то най-точна цена можем да Ви дадем след като получим Вашето запитване на адресите на електронната ни поща  с информация относно вида на услугата и желания срок на изпълнение.

ПОРЪЧКА ПО ИНТЕРНЕТ

При поръчка по Интернет, се предплаща минимум 40% от цената на превода или услугата по банков път.

При предплащане на 100% от цената по банков път, можете да получите поръчания превод и по Интернет.

За да потвърдите извършено плащане по банков път в рамките на същия работен ден, изпратете сканирано  банковото бордеро на адреса на електронната ни поща. След получаването му поръчката се счита за приета.

ПОЛУЧАВАНЕ НА ГОТОВАТА ПОРЪЧКА

За да получите поръчания превод по Интернет, е необходимо да сте платили 100% от цената в брой или по банков път.

BGtop
© 2012 veritasd.com Suffusion theme by Sayontan Sinha